Privacyverklaring

Touch Cards Company B.V. is de verantwoordelijke voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welk doel we ze gebruiken.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 8 maart 2024 en heeft versienummer 1.4.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruik van deze website kan je de volgende persoonsgegevens bij ons achterlaten als je het contactformulier invult en verstuurt:

  • Voor- en achternaam;
  • E-mailadres

Wettelijke grondslag

Wij verwerken je persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om je zo goed mogelijk te woord te staan en van dienst te zijn.

Bewaartermijn

Wij bewaren jouw persoonsgegevens zo lang de door jouw gestelde vraag nog niet door ons is afgehandeld. Is jouw vraag eenmaal afgehandeld, dan bewaren wij je persoonsgegevens maximaal een (1) jaar in verband met ons interne kwaliteitsbeleid. Daarna worden jouw persoonsgegevens verwijderd.

Nieuwsbrief

Wij versturen geen nieuwsbrieven.

Verstrekking aan derden

De door jou verstrekte gegevens worden niet aan andere derde partijen doorgegeven, tenzij dit noodzakelijk is voor de uitvoering van onze dienstverlening of dit wettelijk verplicht is. In het geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze diensten kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Persoonsgegevens van kinderen

Onze website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonsgegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan alstublieft contact met ons op via privacy@koffiecadeaukaart.nl. Wij verwijderen dan deze gegevens.

Automatische besluitvorming

Wij nemen niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computersystemen, zonder dat daar een medewerker van ons tussen zit.

Cookies

Wij maken alleen gebruik van functionele cookies en Google Analytics cookies overeenkomstig de instellingen voor privacy vriendelijk gebruik. Wij maken geen gebruik van tracking c.q. remarketing cookies waarvoor wij je toestemming zouden dienen te vragen.

Beveiliging

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot jouw persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met je persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage, wijzigen of verwijderen van uw gegevens

Indien je aan ons persoonsgegevens hebt verstrekt, kan je ons een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen, te verwijderen of digitaal overdraagbaar van ons te ontvangen. Daarnaast heb je het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens. Een dergelijk verzoek kan je indienen via privacy@koffiecadeaukaart.nl. Om misbruik te voorkomen kunnen wij je daarbij vragen om jezelf adequaat te identificeren.

Klachten

Natuurlijk helpen wij je graag verder als je klachten hebt over de verwerking van jouw persoonsgegevens. Je hebt echter ook het recht om een klacht in te dienen bij de Nederlandse Autoriteit Persoonsgegevens dan wel de Belgische Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze privacyverklaring. Wijzigingen zullen op deze website worden gepubliceerd.

Contactgegevens

Als je vragen hebt over je privacy, dan kan je deze stellen door een e-mail te sturen naar privacy@koffiecadeaukaart.nl.